Offispaces Green Logo
איזורים
מחיר
גודל
סינון

משרדים להשכרה בבורסה רמת גן

בצלאל 3, רמת גן

בית ערן הדרקומה: 3

6,955 ₪65 ₪ / מ"ר
8-15עובדיםגודל:107 מ"ר
אהבתי

דרך מנחם בגין 12, רמת גן

בית דרום אפריקהקומה: 2

6,000 ₪75 ₪ / מ"ר
6-11עובדיםגודל:80 מ"ר
אהבתי

דרך מנחם בגין 12, רמת גן

בית דרום אפריקהקומה: 3

24,375 ₪75 ₪ / מ"ר
23-46עובדיםגודל:325 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 33

13,770 ₪85 ₪ / מ"ר
12-23עובדיםגודל:162 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 33

23,290 ₪85 ₪ / מ"ר
20-39עובדיםגודל:274 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 33

37,060 ₪85 ₪ / מ"ר
31-62עובדיםגודל:436 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 49

9,010 ₪85 ₪ / מ"ר
8-15עובדיםגודל:106 מ"ר
אהבתי

שוהם 2, רמת גן

מגדל פז 2קומה: 3

55,800 ₪90 ₪ / מ"ר
44-78עובדיםגודל:620 מ"ר
אהבתי

שוהם 2, רמת גן

מגדל פז 2קומה: 3

93,600 ₪90 ₪ / מ"ר
74-130עובדיםגודל:1,040 מ"ר
אהבתי

התע"ש 10, רמת גן

בית הקרןקומה: 12

11,628 ₪51 ₪ / מ"ר
16-33עובדיםגודל:228 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 35, רמת גן

מגדל התאומים 2קומה: 8

13,975 ₪65 ₪ / מ"ר
15-31עובדיםגודל:215 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 2, רמת גן

מגדל אטריוםקומה: 6

30,400 ₪95 ₪ / מ"ר
23-46עובדיםגודל:320 מ"ר
אהבתי

דרך אבא הלל 7, רמת גן

בית סילברקומה: 9

17,000 ₪68 ₪ / מ"ר
18-36עובדיםגודל:250 מ"ר
אהבתי

תובל 38, רמת גן

בית בידיבי - בית הכיכרקומה: 1

16,390 ₪55 ₪ / מ"ר
21-43עובדיםגודל:298 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 5, רמת גן

בית אבגדקומה: 11

12,400 ₪62 ₪ / מ"ר
14-29עובדיםגודל:200 מ"ר
אהבתי