Offispaces Green Logo
  • איזורים
  • גודל
  • מחיר
  • סינון

זמינות מיידית

שנקר 2, תל אביב יפו

בית המגן

המחיר ימסר בפגישה
קומה: קרקע - 5 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

המרד 29, תל אביב יפו

בית התעשיינים

50 ₪ / מ"ר
קומה: 11 גודל: false
אהבתי

פוריה 16, תל אביב יפו

פוריה 16

55 ₪ / מ"ר
קומה: קרקע - 2 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

שוקן 27, תל אביב יפו

שוקן 27

43 ₪ / מ"ר
קומה: 12 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

דרך קיבוץ גלויות 32, תל אביב יפו

בית מרכזים

47 ₪ / מ"ר
קומה: 2 גודל: false
אהבתי

י.ל. פרץ 6, תל אביב יפו

י.ל פרץ 6

86 ₪ / מ"ר
קומה: קרקע גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

אבולעפיה 6, תל אביב יפו

אבולעפיה 6

45 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

דרך קיבוץ גלויות 21, תל אביב יפו

קיבוץ גלויות 21

65 ₪ / מ"ר
קומה: 1 - 3 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

פרופסור יחזקאל קויפמן 2, תל אביב יפו

בית הטקסטיל

90 ₪ / מ"ר
קומה: 7 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

החרש 8, תל אביב יפו

החרש 8 ב

60 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

דרך שלמה 2, תל אביב יפו

חצרות יפו

72 ₪ / מ"ר
קומה: קרקע גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

שוקן 27, תל אביב יפו

שוקן 27

39 ₪ / מ"ר
קומה: 5 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

י.ל. פרץ 6, תל אביב יפו

י.ל פרץ 6

37 ₪ / מ"ר
קומה: -1 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

פרופסור יחזקאל קויפמן 2, תל אביב יפו

בית הטקסטיל

77 ₪ / מ"ר
קומה: 15 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

דרור 7, תל אביב יפו

דרור 7

100 ₪ / מ"ר
קומה: קרקע גודל: false
אהבתי