Offispaces Green Logo
  • איזורים
  • גודל
  • מחיר
  • סינון

זמינות מיידית

הסדנאות 4, הרצליה

כוכב הרצליה

83 ₪ / מ"ר
קומה: 4 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

מדינת היהודים 60, הרצליה

מדינת היהודים 60 - בניין A ו B

60 ₪ / מ"ר
קומה: 2 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

משכית 32, הרצליה

בית מרכזים 2000

70 ₪ / מ"ר
קומה: 3 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

משכית 1, הרצליה

משכית 1

60 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי

אריה שנקר 2, הרצליה

שער הים

55 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

משכית 22, הרצליה

בית לומיר

55 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

החושלים 4, הרצליה

החושלים 4

78 ₪ / מ"ר
קומה: 3 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

שדרות אבא אבן 12, הרצליה

מגדלי אקרשטיין - בניין D

90 ₪ / מ"ר
קומה: 3 - 5 גודל: false
אהבתי

משכית 9, הרצליה

בית קובי

50 ₪ / מ"ר
קומה: -1 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

משכית 32, הרצליה

בית מרכזים 2000

50 ₪ / מ"ר
קומה: 3 גודל: false
אהבתי

גלגלי הפלדה 16, הרצליה

גלגלי הפלדה 16

55 ₪ / מ"ר
קומה: 2 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

גלגלי הפלדה 16, הרצליה

גלגלי הפלדה 16

40 ₪ / מ"ר
קומה: -1, קרקע גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

ספיר 7, הרצליה

בית ריט 1

85 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי

שדרות אבא אבן 3, הרצליה

בית מרכזים 2001

70 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי
זמינות מיידית

המנופים 1, הרצליה

בית דורי

100 ₪ / מ"ר
קומה: 1 גודל: false
אהבתי