Offispaces Green Logo
איזורים
מחיר
גודל
סינון

משרדים להשכרה ביגאל אלון והסביבה

עמינדב 3, תל אביב יפו

עמינדב 3קומה: 5

81,600 ₪120 ₪ / מ"ר
49-85עובדיםגודל:680 מ"ר
אהבתי

יגאל אלון 112, תל אביב יפו

בית מיקרודףקומה: קרקע

16,800 ₪80 ₪ / מ"ר
15-30עובדיםגודל:210 מ"ר
אהבתי

נירים 8, תל אביב יפו

נירים 8קומה: קרקע

10,950 ₪73 ₪ / מ"ר
11-21עובדיםגודל:150 מ"ר
אהבתי

מוזס יהודה ונח 13, תל אביב יפו

בית אגיש רבדקומה: קרקע

39,330 ₪90 ₪ / מ"ר
31-62עובדיםגודל:437 מ"ר
אהבתי

נירים 2, תל אביב יפו

בית קשרי תעופהקומה: 1

63,560 ₪70 ₪ / מ"ר
65-114עובדיםגודל:908 מ"ר
אהבתי

דרך השלום 7, תל אביב יפו

השלום 7קומה: 4

9,100 ₪65 ₪ / מ"ר
10-20עובדיםגודל:140 מ"ר
אהבתי

מוזס יהודה ונח 13, תל אביב יפו

בית אגיש רבדקומה: 3

14,350 ₪70 ₪ / מ"ר
15-29עובדיםגודל:205 מ"ר
אהבתי

יונה קרמנצקי 14, תל אביב יפו

יונה קרמיניצקי 14קומה: 1

30,360 ₪66 ₪ / מ"ר
33-66עובדיםגודל:460 מ"ר
אהבתי

שדרות ההשכלה 5, תל אביב יפו

שדרות ההשכלה 5קומה: 3

12,450 ₪83 ₪ / מ"ר
11-21עובדיםגודל:150 מ"ר
אהבתי

שדרות ההשכלה 5, תל אביב יפו

שדרות ההשכלה 5קומה: 3

24,900 ₪83 ₪ / מ"ר
21-43עובדיםגודל:300 מ"ר
אהבתי

נירים 3, תל אביב יפו

בית קנדהקומה: 3

12,155 ₪65 ₪ / מ"ר
13-27עובדיםגודל:187 מ"ר
אהבתי

נירים 3, תל אביב יפו

בית קנדהקומה: קרקע

13,000 ₪65 ₪ / מ"ר
14-29עובדיםגודל:200 מ"ר
אהבתי

מיטב 6, תל אביב יפו

בית נטעקומה: 4

19,500 ₪65 ₪ / מ"ר
21-43עובדיםגודל:300 מ"ר
אהבתי

יגאל אלון 53, תל אביב יפו

יגאל אלון 53 - הלויל סלע 2000קומה: 3

24,320 ₪64 ₪ / מ"ר
27-54עובדיםגודל:380 מ"ר
אהבתי

יגאל אלון 53, תל אביב יפו

יגאל אלון 53 - הלויל סלע 2000קומה: 3

31,168 ₪64 ₪ / מ"ר
35-70עובדיםגודל:487 מ"ר
אהבתי